Zajęcia z panem Przemkiem Staroniem rozpoczną się od poniedziałku 22 października 2018r.

Z przyczyn od nas niezależnych zajęcia artystyczne i ceramiczne na ul. Księżycowej odbywać się będą dopiero od 05 listopada 2018r.