Plan zajęć na rok szkolny 2018/2019 dostępny będzie na stronie i w gablotach SUTW od czwartku 04 października 2018r od godz.12.00