ebru logo1W związku z realizacją projektu „Barwny Taniec Życia” realizowanego w ramach programu Erasmus + zapraszamy Seniorów ( Słuchaczy SUTW) do wzięcia udziału w 7 dniowym wyjeździe do Turcji , połączonym z warsztatami zdobienia papieru techniką EBRU. Warsztaty będą realizowane w środowisku międzynarodowym, przy uczestnictwie uczestników z Turcji , Słowenii i Polski. Łącznie w wyjeździe zaplanowano uczestnictwo 7 Słuchaczy SUTW.

 Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie e-mail: /lub dostarczenie osobiście do pokoju 03 (biuro Zespołu ds. projektów)w budynku CKU Sopot, do dnia 22.04.22r. do godz. 15:00 : pisemnego uzasadnienia, czemu osoba chce wziąć udział w warsztatach zdobienia papieru techniką Ebru w Turcji i jak wykorzysta zdobyte umiejętności po powrocie do kraju.

Mając na uwadze zmieniające się obostrzenia dotyczące wyjazdów do Turcji i pobytu brane pod uwagę będą tylko osoby, które posiadają ważny certyfikat Covid-19 ( tzw. paszport covidowy).

Wyjazd zaplanowano w terminie 15-21.05.2022 r.

Koszt biletów lotniczych, ubezpieczenia podróżnego, zakwaterowania i wyżywienia zostanie pokryty z środków projektu. Projekt jest dofinansowany z funduszy EU w ramach programu Erasmus +.