plan zajec calendarUWAGA ISTOTNE ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ! Proszę zwrócić uwagę na żółte zaznaczenia.